Werkwijze

Overbelasting van hand, arm en schouder komt veel voor bij musici. Als musiceren niet meer vanzelfsprekend gaat door vermoeidheid, pijn of onvermogen om een beweging uit te voeren, kan een ergotherapeut / handtherapeut samen met u op zoek gaan naar een oplossing. 

Veel is bekend over houding en beweging tijdens musiceren. In mijn stellige overtuiging is musiceren een leefwijze en dat betekent dat het voor een leven lang musiceren met passie en plezier belangrijk is aandacht te hebben voor alle activiteiten. Ook die activiteiten die je naast het musiceren doet. Hoe zorg je ervoor dat je in balans bent en blijft en als je uit balans bent, hoe zorg je er dan voor dat je weer in balans komt? 

Mijn therapie is gericht op het bereiken van een optimale wijze van uitvoeren van dagelijkse en betekenisvolle activiteiten in de eigen omgeving. Voor musici dus het bespelen van een instrument en op de gebieden van productiviteit en vrije tijd (ADL = Activiteiten van het Dagelijkse Leven). De ervaring leert dat een therapie een goede kans van slagen heeft als er van beide kanten veel tijd en energie aan wordt besteed.


Behandelplan

Tijdens het intakegesprek, dat het liefst wordt gehouden op de plaats waar u het meest musiceert, bespreken we wat uw klachten zijn en hoe ze zijn ontstaan.  Daarna kijken we hoe u uw instrument bespeelt. Op basis hiervan wordt een behandelplan opgesteld. Een behandeling kan bestaan uit:

            - Oefentherapie

            - Spalktherapie

            - Houding en bewegingsadviezen

            - Werkplekanalyse en ergonomische adviezen

            - Bespreken van belasting en belastbaarheid

            - Eventueel aanpassen van het instrument

 

Uit de praktijk...

Gitarist met twee gecompliceerde polsbreuken

Oefenprogramma opgesteld voor een professioneel gitarist die na een ongeluk beide polsen heeft gebroken. Behandeling specifiek gericht op mobiliteit en kracht die nodig zijn voor het bespelen van een gitaar, waarbij aandacht voor het voorkomen van overbelasting in andere gewrichten. Na een intensieve behandelperiode is de gitarist weer volledig aan het werk.


Celliste met hypermobiele gewrichten

Voor de celliste heb ik een spalk gemaakt die het duimgewricht ondersteunt, maar niet in de weg zit bij het hanteren van de strijkstok. 

 .

Voorbeeld van de duimondersteuning.


Violist met overbelastingsklachten

Op basis van het intakegesprek hebben wij gekozen voor een traject van houding- en bewegingsadvies, het aanpassen van de schoudersteun en het evalueren van belasting en belastbaarheid. Na een half jaar kan de man weer klachtenvrij zijn werk als musicus uitoefenen naast zijn dagelijkse activiteiten.

 

 

 

Logo HoeZoGezond