foto: Christine Barnard


Mijn naam is Christine Barnard. In mijn praktijk voor ergotherapie, handtherapie en bewegingsagogie richt ik me specifiek op het behandelen van musici met pijn door hand, arm en schouderproblemen. Musiceren is voor velen een hobby en voor enkelen een baan. Voor iedereen geldt dat musiceren bijdraagt aan een gevoel van welbevinden. Wanneer fysieke klachten dit gevoel negatief beïnvloeden, is het zinvol om te zoeken naar oplossingen voor het probleem. Een ergotherapeut kan hierbij helpen.

 

Musiceren is passie.

Musiceren is inspiratie en vooral heel veel transpiratie.

Musiceren is gezond en dat wil je graag zo houden!

 

Naast mijn eigen praktijk werk ik als ergotherapeut en handtherapeut in een algemeen ziekenhuis. De jarenlange ervaring die ik heb opgedaan eerst als bewegingsagoog en later als ergotherapeut en handtherapeut gebruik ik bij het behandelen van musici met fysieke klachten in relatie tot het bespelen van hun instrument.

  

Kwaliteit

Ik sta als ergotherapeut geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en ik ben lid van het Nederlands Gezelschap Voor Handtherapie.


Logo HoeZoGezond