Kosten

Ergotherapie is opgenomen in het basispakket van alle zorgverzekeringen. U heeft recht op een vergoeding van 10 uur per kalenderjaar. Vraagt u naar de voorwaarden bij uw ziektekostenverzekeraar.

 

Betaling

Van een behandeling ontvangt u een factuur. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan.

 

NB: Indien u ten minste 24 uur van tevoren afzegt, wordt de gereserveerde tijd niet in rekening gebracht. Bij niet tijdig afgezegde afspraken of niet nagekomen afspraken zijn de kosten 75% van het behandeltarief.


Rekeningnummer:

Triodos Bank: NL59 TRIO 0212449249